JURIDISCHE MEDEDELING EN PRIVACYBELEID

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatie Maatschappij worden de algemene informatiegegevens van deze website blootgelegd:

  • Naam: Miguel Raton Chimeno

  • Handelsnaam: Turismo de Calidad

  • NIF: 28873599C

  • Adres: La Fuente, 59, 11687 El Gastor (Cádiz)

  • Telefoon: +34 618585555

  • E-mailadres: info@turismodecalidad.com

Binnen de door de wet gestelde grenzen, bezienswaardigheden bekijken kwaliteit aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebrek aan integriteit, waarheidsgetrouwheid, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie die zij bevatten op hun website.

bezienswaardigheden bekijken kwaliteit behoudt zich het recht voor om alle informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder hiertoe verplicht te zijn. vooraf adviseren of de gebruikers op de hoogte stellen van genoemde verplichtingen, hetgeen als voldoende wordt beschouwd met de publicatie op de website.

De website van www.turismodecalidad.com kan links bevatten naar andere websites van derden die: Turismo de Calidad kan niet controleren. Zodat bezienswaardigheden bekijken kwaliteit kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud die op deze pagina's kan verschijnen.


Wanneer u zich als gebruiker op het web registreert, heeft u verschillende extra opties waartoe de enige bezoeker geen toegang heeft.

 

Registreer u op het web als gebruiker.

De bezoeker kan door het geheel van deze website bladeren zonder zich erop te hoeven registreren, hoewel bij registratie als De gebruiker heeft een aantal services die niet zijn geactiveerd voor de bezoeker, zoals het kunnen schrijven van een opmerking over het huis dat is geweest of om een ​​gepersonaliseerd zoekbestand aan te kunnen maken voor als je weer iets wilt zoeken naar eigendom dat direct gaat naar de site, kunt u ook een bestand met favoriete eigenschappen maken, u hoeft zich alleen maar te registreren door het formulier in te vullen dat zal worden gepresenteerd op het scherm in de optie inschrijven .
Vanaf dat moment bent u al gebruiker van www.turismodecalidad.com en wordt u opgenomen in onze database, altijd toegang hebben tot alle diensten die u nu op de website vindt en tot andere die in de toekomst kunnen verschijnen.
De gebruiker kan altijd het recht uitoefenen om zijn gegevens te wijzigen of te annuleren door een e-mail te sturen naar info[at]turismodecalidad.com of door te bellen naar +34618585555.

Vertrouwelijkheid en veiligheid.

www.turismodecalidad.com handhaaft een beleid van vertrouwelijkheid van de gegevens die door haar klanten en gebruikers worden verstrekt en verbindt zich ertoe om dergelijke gegevens te beschermen.
In die zin garandeert www.turismodecality.com, in de voorwaarden vastgelegd door organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD), die de persoonlijke gegevens van de klant en/of gebruikers vertrouwelijk zal behandelen, en dat de server waar alle informatie wordt opgeslagen, de nodige veiligheidsmaatregelen heeft zodat niemand er toegang toe heeft.
www.turismodecalidad.com zal in geen geval de inhoud van genoemde informatie aan bedrijven enketingdiensten, commercieel databases en derde partijen die zich bezighouden met reclame, massamarketinglijsten of gerelateerde activiteiten met spam en/of de Leuk vinden.

www.turismodecalidad.com is niet verantwoordelijk in geval van...

1.- Schade veroorzaakt door derden of aanvallen op onze website (virussen, hackers, etc.) die de kwaliteit van de dienstverlening aantasten en dat is niet aan ons of de gebruiker toe te rekenen.
2- Branden, overstromingen of aardbevingen.
3- Stakingen of arbeidsconflicten of andere sociale stoornissen die de goede werking van de site belemmeren.
4- Oorlogsconflicten.

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze algemene seizoenshuurvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.
Voor elke controversiële kwestie die voortvloeit uit het bestaan, de toegang, het gebruik of de inhoud van de algemene huurvoorwaarden, kunnen zowel de klant en www.turismodecalidad.com, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van enig ander rechtsgebied dat met hen overeenstemt, zullen zij onder de jurisdictie en exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Cadiz.

Vertrouwelijkheid.

Alle gegevens die via e-mail of elektronische formulieren worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van: persoonlijke gegevens, en in ieder geval zullen ze vertrouwelijk zijn voor het personeel van www.turismodecalidad.com om deze informatie te beheren.

Afmelden voor onze elektronische nieuwsbrieven.

Af en toe stuurt www.turismodecalidad.com een ​​e-mail naar geregistreerde gebruikers met verbeteringen, nieuws en aanbiedingen, die worden op deze website gepromoot.
U kunt zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar info[at]turismodecalidad.com en in het onderwerp het woord LAAG BULLETIN.

Verantwoordelijkheid van gebruikers voor gebruik en inhoud.

Zowel de toegang tot de websites als het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie en inhoud die daarin is opgenomen, zal de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die het uitvoert, dus het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie, afbeeldingen, inhoud en/of producten die erdoor worden beoordeeld en toegankelijk zijn, zijn onderworpen aan de wettigheid, zowel nationaal als internationaal, van toepassing zijn, evenals de principes van goede trouw en rechtmatig gebruik door gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn voor genoemde toegang en correct gebruik.
Gebruikers zijn verplicht om redelijkerwijs gebruik te maken van de diensten of inhoud, volgens het principe van goede trouw en met respect voor actuele wetgeving, goede zeden, openbare orde, goede zeden, rechten van derden of het eigen bedrijf, allemaal volgens aan de mogelijkheden en doeleinden waarvoor ze zijn bedacht.
www.turismodecalidad.com aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct of indirect, voor gevolgschade of verlies winsten, verkregen uit het misbruik van de diensten of inhoud gemaakt door de gebruikers of derden.

LSSI-CE informatie.

In overeenstemming met de informatieplicht bedoeld in artikel 10 van de huidige wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de persoon die verantwoordelijk is voor de website waar u: andere informatie downloaden en hun respectievelijke adres, is hetzelfde als in de kop van deze sectie, met adres in Spanje en met internetdomein http://www.turismodecalidad.com, het verzorgen van communicatie van gebruikers en/of geïnteresseerden, die kunnen worden meegedeeld door een e-mail te sturen naar info[at]turismodecalidad.com

LOPD.

De overeenkomstige aanpassing aan de referentieverordeningen is noodzakelijk, parallel aan de organieke wet 15/1999 van december 13, Bescherming van persoonsgegevens (LOPD). Daarom dient deze documentor als leidraad voor de juiste praktische toepassing van: de vereisten om te voldoen aan de bepalingen van de bovengenoemde LOPD, evenals in de LSSI voor alle uitgevoerde activiteiten uit via onze website.

www.turismodecalidad.com kan dit privacybeleid wijzigen op basis van wijzigingen in de wet, door wat we onze gebruikers aanbevelen periodieke bezoeken eraan.

Informatieaanvraag.

Wanneer een gebruiker een aanvraag doet en/of een accommodatie reserveert, wordt hij verzocht een formulier in te vullen met: naam, e-mailadres, telefoonnummer en boekingsvoorkeuren. Deze informatie wordt gevraagd om de reservering te voltooien met alle garanties (inclusief: het verzenden van een reserveringsbevestiging per e-mail). De verzamelde gegevens Ze worden opgeslagen op servers binnen de Europese Union, waarmee wordt voldaan aan de voorschriften van de LOPD.

Rechten op rectificatie, toegang, verzet en annulering van uw gegevens
Gebruikers kunnen, met betrekking tot de gegevens die op het web zijn verzameld, de rechten uitoefenen die zijn erkend in organieke wet 15/1999, en in met name het recht op toegang, rectificatie, verzet en/of verwijdering van gegevens. De rechten bedoeld in paragraaf precedent, kan door elke gebruiker worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een fotokopie van de DNI of paspoort, per gewone post naar het volgende adres:
Miguel Ratón Chimeno
NIF: 28873599C
La Fuente, 59
11687 El Gastor (Cádiz)

Evenzo kunt u dit ook doen door dezelfde gegevens zelfs per e-mail te verzenden.