PRIVACYBELEID

 

 1. GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE BEHANDELING

In overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van persoonsgegevens en organieke wet 3/2018 van 5 van december, van Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten, de basisgegevens van de Verantwoordelijke zijn het volgende:

Gegevensbeheerder: Miguel Ratón Chimeno

NIF: 28873599-C

Postadres: La Fuente 59, 11687 El Gastor (Cádiz).

E-mailadres: info@turismodecalidad.com

Handelsnaam: Turismo de Calidad

 1. PERSOONLIJKE INFORMATIE.

De toegang tot deze website is gratis en gratis. Het invullen van persoonsgegevens zal met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld. De gegevens die door de gebruiker worden verstrekt, worden opgenomen in onze administratie van geautomatiseerde verwerking van tekengegevens persoonlijk en verwerkt in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april betreffende de bescherming van persoonsgegevens en wetgeving Organische 3/2018, van 5 december, over de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten.

De bezoeker kan door het geheel van deze website bladeren zonder zich erop te hoeven registreren, hoewel bij registratie als gebruiker heeft een aantal services die niet zijn geactiveerd voor de bezoeker, zoals het kunnen schrijven van een opmerking van het huis waar je bent geweest of om een ​​gepersonaliseerd zoekbestand aan te kunnen maken voor als je opnieuw wilt zoeken eigendom dat rechtstreeks naar de site gaat. U kunt ook een favoriet eigenschappenbestand maken. Je hoeft je alleen maar in te schrijven door in te vullen het formulier dat op het scherm wordt weergegeven in de optie "Registreren".

Vanaf dat moment bent u gebruiker van Quality Tourism en wordt u opgenomen in onze database. Je hebt altijd toegang aan alle diensten die u nu op de website vindt en aan andere die in de toekomst kunnen verschijnen.

 1. DOEL VAN DE GEGEVENS.

In overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming, worden de gegevens verzameld in Turismo de Calidad Ze worden alleen verzameld, verwerkt en gebruikt voor wettige en legitieme doeleinden, waarover wij informeren.

Het doel van het verzamelen van deze persoonsgegevens is, in het geval van het aangaan van de aangeboden diensten met betrekking tot: met accommodatiediensten en aanvullende diensten daarop, de contractuele relatie onderhouden, evenals het beheer, administratie, informatie, levering en verbetering van de dienstverlening via onze website.

 1. VEILIGHEIDS MAATREGELEN.

Turismo de Calidad verbindt zich ertoe de geheimhoudingsplicht van dergelijke gegevens in acht te nemen en deze vertrouwelijk te behandelen, ervan uitgaande dat: noodzakelijke maatregelen om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, zoals vermeld in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en in organieke wet 3/2018, van 5 december, Bescherming van Persoonsgegevens en Garantie van Digitale Rechten.

 

Turismo de Calidad in geen geval zal het de inhoud van genoemde informatie onthullen aan marketingbedrijven en -diensten, commerciële databases en derden die zich bezighouden met advertenties, massamarketinglijsten of activiteiten met betrekking tot spam en/of dergelijke.

Evenzo is de entiteit niet verantwoordelijk in het geval van:

 • Schade veroorzaakt door derden of aanvallen op onze website (virussen, hackers, etc.) die de kwaliteit van de dienstverlening aantasten en die niet aan ons of de gebruiker zijn toe te rekenen.

 • Branden, overstromingen of aardbevingen.

 • stakingen of arbeidsconflicten of andere sociale stoornissen die de goede werking van de site belemmeren.

 • Oorlogen.

 1. INFORMATIEAANVRAAG.

Wanneer een gebruiker een aanvraag doet en/of een accommodatie reserveert, wordt hij verzocht een formulier in te vullen met: naam, e-mailadres, telefoonnummer en reserveringsvoorkeur. Deze informatie wordt gevraagd om in te vullen de reservering met alle garanties (inclusief het verzenden van een reserveringsbevestiging per e-mail). De verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden en voldoen dus aan de bepalingen van de RGPD 2016/679 en de LOPGDDD 3/2018.

 1. GEGEVENSBESCHERMINGSPERIODE.

De verwerking van de gegevens zal worden gehandhaafd gedurende de tijd die nodig is om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen, of zolang het recht op onderdrukking en/of beperking van de verwerking van uw gegevens niet wordt uitgeoefend.

 1. UITOEFENING VAN RECHTEN.

Op grond van wat is vastgelegd in de RGPD (EU) 2016/679, kunt u de rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en verzet voor de entiteit, en zelfs, indien zij dit nodig acht, voor een controleautoriteit (indien van toepassing, het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming, als voornaamste autoriteit):

 • Recht op toegang (art. 15 RGPD): “De belanghebbende heeft het recht om van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling een bevestiging van of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt (…)”.

 • Recht op rectificatie (art. 16 RGPD): “De belanghebbende heeft het recht om zonder onnodige vertraging te verkrijgen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met het doel van de behandeling, de belanghebbende heeft het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een verklaring aanvullend".

 • Recht op verwijdering of "het recht om te worden vergeten" (art. 17 RGPD): "De belanghebbende heeft het recht om zonder onnodige vertraging van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling de verwijdering van de persoonlijke gegevens die hem betreffen (...)”.

 • Recht op beperking van de behandeling (art. 18 RGPD): "De belanghebbende heeft het recht om van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling de beperking van de gegevensverwerking (...)”.

 • Recht op overdraagbaarheid (art. 20 RGPD): “De belanghebbende heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hem betreffen, te ontvangen, die u aan een gegevensbeheerder hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat, en om deze te verzenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder te worden verhinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze zijn verstrekt (...)”.

 • Recht van verzet (art. 21 RGPD): "De belanghebbende heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken om redenen die verband houden met met haar specifieke situatie, dat persoonlijke gegevens die haar betreffen, worden behandeld (...) ”.

 1. TOEPASSELIJKE REGELGEVING.

De basisregels waarmee dienstverleners via webpagina's rekening moeten houden, zijn als volgt:

 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens en die herroept Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 • Organische wet op de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten (LOPDGDD) past de Spaanse wetgeving aan naar het model dat is opgesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD), introduceert nieuwigheden door de ontwikkeling van daarin opgenomen zaken.

 1. DOWNLOAD ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN.

zo nu en dan Kwaliteitstoerisme stuurt een e-mail naar geregistreerde gebruikers om verbeteringen, nieuws en aanbiedingen te melden die op deze website worden gepromoot. U kunt zich op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar info@turismodecalidad.com en in het onderwerp het woord "UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF" opnemen.

 1. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID.

Kwaliteitstoerisme behoudt zich het recht voor om zijn gegevensbeschermingsbeleid aan te passen aan zijn criteria, of vanwege een wijziging wetgeving, jurisprudentie of in de zakelijke praktijk. Als Quality Tourism een ​​wijziging invoert, wordt de nieuwe tekst zal op deze website worden gepubliceerd, waar de gebruiker kennis kan hebben van het gegevensbeschermingsbeleid. In elke In dit geval zal de relatie met de gebruikers worden beheerst door de regels die zijn opgesteld op het precieze moment waarop de site wordt bezocht. Web.

 1. TWIJFELS OVER PRIVACYBELEID

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of als u een recht of actie wilt uitoefenen met betrekking tot: naar uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@turismodecalidad.com .